Tomas GH Johansson
Lärare och släktforskare

Var kommer ditt DNA ifrån?
Släktforskningen kom in i mitt liv redan i slutet av tonåren och har därefter varit en del av mig, dock i varierande grad. Mina anor, oavsett gårdfarihandlare eller fästningsfångar, förmögna bönder eller backstugusittare, eller en av Sveriges äldsta kvinnor, så är de flesta födda inom ett ganska begränsat område i södra Västergötland och västra Småland.
När önskemål finns, sprider jag gärna intresset för släktforskning genom kurser och föreläsningar, om släktforskning
med DNA, samt i läsning av 1700-talets skrivstil.
Föreläsningen ”Var kommer ditt DNA ifrån?” är tänkt att väcka intresse för dina DNA-segment och att genom dessa bevisa anor eller finna nya oväntade släktingar.

Lördag 24 augusti 14.45 – 15.30  Sal A  Kongressalen  Vån 2

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.