Thomas Småberg
Professsor i historia

Kvinnor – makt och ritualer. Politisk kultur i 1300 – och 1400 – talets Skandinavien 

I medeltidens Skandinavien var det möjligt för kvinnor att ha makt av olika slag. Genom sociala nätverk kunde kvinnor som prinsessan Ingeborg av Norge i början av 1300-talet sitta som förmyndare för sin son kung Magnus Eriksson och styra Norge och Sverige. Det var emellertid inte bara inom rikspolitik som kvinnor utövade makt, de kunde också ha en betydande makt inom lokalsamhället genom bland annat betydande godsinnehav. Sådan makt konstruerades och manifesterades genom ritualer där kvinnor deltog på olika plan. Detta föredrag ska diskutera kvinnor och makt genom ett antal exempel kopplade till Västsverige och visa på deras nätverk och hur dessa manifesterades och bekräftades genom ritualer. 

Thomas Småberg är biträdande professor i historia vid Malmö universitet. Småberg disputerade 2004 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Det stängda frälset: Makt och eliter i det medeltida lokalsamhället: Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390–1520. Han forskar nu kring ritualer och performativitet under 1200- och 1300-tal i Skandinavien och har bland annat skrivit artikeln ”Mead and Beer and Cherry Wine and Wine both Red and White’: Feast, Courts, and Conflicts in Fourteenth-century Sweden”.

Lördag 24 augusti 13.30 – 14.15  Sal B  Chanel/Prada  Vån 5

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.