L102 Borås – en uppstad av 3:dje klassen. Utmärkande drag i stadens framväxt

kr20.00

118 i lager

Beskrivning

Lennart Wasling

Lennart Wasling (f. 1942) har länge haft intresse för historia i olika former. Släktforskningen engagerade honom tidigt och det lokalhistoriska arbetet har sedan kommit i fokus. I skriftlig form har det resulterat i åtskilliga artiklar i årsböcker, där han även vid några tillfällen varit huvudredaktör.

Stadens utseende och förändringar av byggnader och vägar är naturligtvis en bra utgångspunkt för vidare studier. Den mesta tiden har han kanske ändå lagt på stadens invånare, vilket exempelvis resulterat i arbeten om bland annat lokala musiker och författare.

Gatuvandringar, bildvisningar och studiecirklar är regelbundet återkommande aktiviteter för honom – liksom aktivt deltagande i föreningslivet.