S103 Äldre Västgötalagen – vår äldsta bok på svenska språket.

kr20.00

Slut i lager

Beskrivning

Sven-Olof Ask

Biblioteksassistent, Skara

 

En enda volym finns kvar av Äldre Västgötalagen. Det bör ha funnits minst ett dussin exemplar av denna lagbok, men det exemplar som finns på Kgl biblioteket är det enda återstående.

Boken präntades på fornsvenska under 1200-talets senare del. Innan dess skulle lagmännen kunna lagen utantill. Sven-Olof Ask berättar om handskriftens historia och innehåll. Mest känt ur innehållet är kanske att det är lägre straff om man dräper en Smålänning än en Västgöte!

I samband med att lagtexten 2011 utgavs i en nyöversättning fick lagboken ett förnyat intresse.

Sven-Olof Ask, har intill nyligen arbetat på Forskaravdelningen vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara som biblioteksassistent.