S112 Drottning Christina – Tro, hopp och kärlek

kr20.00

    

45 i lager

Beskrivning

Karin Borgkvist Ljung

Arkivpedagog

 

Fil.mag. Karin Borgkvist Ljung verksam som arkivpedagog och paleograf i Riksarkivet försöker med detta föredrag belysa Christinas tid och hennes tankar utifrån vad som framkommer i drottningens brev och memoarer.

Drottning Christina var maktmänniskan som övergav sin tron, sin tro och som uppträdde med en myndighet som under hennes tid var förbehållet männen.

I våra tider har det dock lagts ner mest tid på att fundera över, om hon var lesbisk och man har inte tagit fasta på den otroligt intressanta kvinna hon var med ett sällsynt rörligt intellekt.