Pär Connelid
Historisk-geograf och agrarhistoriker

De äldre svenska lantmäterikartorna – ett riktigt världsarv

De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! Kartorna visar i detalj hur landskapet såg ut under 1600-, 1700- och 1800-talen, var bebyggelsen låg, hur marken användes etc.  Exempelvis innehåller laga skifteskartornas byggnadsbeskrivningar, detaljerade uppgifter om de enskilda husen, såsom mått, typ av takbeläggning och uppgifter om bränder och annat.
Många av landets gårdar och byar karterades flera gånger från 1600-talets slut och framåt. Kartorna visar emellertid inte bara hur landskapet såg ut vid tiden för karteringarna. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under mycket lång tid.
Följ med på en spännande tur genom det svenska odlingslandskapets historia – speglad i de äldre kartorna!

Söndag 25 augusti kl. 12.30 – 13.15  Sal Tacitus Vån 4

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.