Michael Lundholm
Professor i nationalekonomi

Källkritik
Släktforskning är att skapa kunskap om sin egen eller andras släkt. Men hur kan vi vara säkra att vi vet något om det som hände för längesedan? Släktforskare använder samma metoder som historiker för att avgöra detta, den s.k. källkritiken. Under föreläsningen kommer källkritikens regler att introduceras och exemplifieras.
Michael Lundholm är 60 år, bor i Stockholm och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han är idag sekreterare i Genealogiska Föreningen och har publicerat ett stort antal släktforskningsartiklar. 2016 publicerades handboken »Källkritik och källhänvisningar«. Han var 2018 mottagare av Släktforskarförbundets hederspris till Victor Örnbergs minne.

 Lördag 24 augusti 12.15 – 13.00  Sal A  Kongressalen vån 2

 Söndag 25 augusti 11.15 – 12.00  Sal B  Chanel/Prada vån 5

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.