Lennart Wasling

Borås – en uppstad av 3:dje klassen.
Utmärkande drag i stadens framväxt
.

Lennart Wasling (f. 1942) har länge haft intresse för historia i olika former. Släktforskningen engagerade honom tidigt och det lokalhistoriska arbetet har sedan kommit i fokus. I skriftlig form har det resulterat i åtskilliga artiklar i årsböcker, där han även vid några tillfällen varit huvudredaktör.
Stadens utseende och förändringar av byggnader och vägar är naturligtvis en bra utgångspunkt för vidare studier. Den mesta tiden har han kanske ändå lagt på stadens invånare, vilket exempelvis resulterat i arbeten om bland annat lokala musiker och författare.
Gatuvandringar, bildvisningar och studiecirklar är regelbundet återkommande aktiviteter för honom – liksom aktivt deltagande i föreningslivet.

Lördag 24 augusti 11.00 – 11.45  Sal B Chanel/Prada Vån 5

 Söndag 25 augusti 12.30 – 13.15 Sal B  Chanel/Prada Vån 5

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.