Karin Borgkvist Ljung
Arkivpedagog

Drottning Christina – Tro, hopp och kärlek

Fil.mag. Karin Borgkvist Ljung verksam som arkivpedagog och paleograf i Riksarkivet försöker med detta föredrag belysa Christinas tid och hennes tankar utifrån vad som framkommer i drottningens brev och memoarer.
Drottning Christina var maktmänniskan som övergav sin tron, sin tro och som uppträdde med en myndighet som under hennes tid var förbehållet männen.
I våra tider har det dock lagts ner mest tid på att fundera över, om hon var lesbisk och man har inte tagit fasta på den otroligt intressanta kvinna hon var med ett sällsynt rörligt intellekt.

Söndag 25 augusti 13.45 – 14.30  Sal C  Tacitus Vån 3

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.