Hanna Enefalk
Universitetslektor och docent i historia vid Karlstads universitet

Svenskarna och deras kyrkor
I kyrkoarkiven finns information om generationer av svenskar bevarad. Men varför skrev kyrkan ner alla dessa uppgifter? Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör?
Historikern Hanna Enefalk från Karlstad universitet tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige, som vi ofta bara har anat. Hon berättar om vad kyrkan egentligen betydde för människorna som bekostade kyrkobyggnaderna och lyssnade på predikningarna. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet – allt har utvecklats i ett samspel med landets kyrkor. Föreläsningen ger en historisk översikt om kyrkans roll i Sverige från kristnandet fram till 1900-talet.

Söndag 25 augusti 11.15 – 12.00   Sal C Tacitus Vån 3

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.