Föreläsningar lördag 24 augusti 2019

Sal A  Kongressalen  Vån 2
Sal B  Chanel/Prada Vån 5
Sal C  Tacitus Vån 3  placeringen av föreläsningssalarna framgår av pdf filen våningskartor
OBS. Endast 50 % av biljetterna är bokningsbara. När det ej går att förbeställa mer finns hälften kvar och man får köa för plats.

A. 11.00-11.45 Ted Rosvall SHERLOCK TEDS SVÅRASTE FALL. Elementärt! Läs mer / Boka
B. 11.00-11.45 Lennart Wasling Borås – en uppstad av 3:dje klassen. Utmärkande drag i stadens framväxt. Läs mer / Boka
C.
11.00-11.45 Mariia Mähler Riksarkivet – analogt och digitalt  Läs mer / Boka

A. 12.15-13.00 Michael Lundholm Källkritik Läs mer / Boka
B.
12.15-13.00 Jenny Gustafsson/Per Nils Johansson Från vaxrullar och kyrkböcker till konsertscener och youtube-klipp Läs mer / Boka
C.
12.15-13.00 Anna-Lena Hultman Gårds- och bygdeforskning Läs mer / Boka

A. 13.30-14.15 Niklas Hertzman Arkiv Digital – Nya möjligheter Läs mer / Boka
B.
13.30-14.15 Thomas Småberg Kvinnor – makt och ritualer. Politisk kultur i 1300- och 1400-talets Skandinavien Läs mer / Boka
C.
13.30-14.15 Christian Kirchner Många möjligheter finns men tålamod behövs – forskning i tyska kyrkböcker Läs mer / Boka

A. 14.45-15.30 Tomas GH Johansson Var kommer ditt DNA ifrån? Läs mer / Boka
B.
14.45-15.30 Kari-Matti Piilahti Släktforskning i Finland: digitalisering och arkiv  Läs mer / Boka
C.
14.45-15.30 Lotta Åberg-Brorsson Nyfiken på släktingar eller debatter i riksdagen 1521-1970? Från reformationen till kvinnliga präster Läs mer / Boka

A. 16.00-16.45 Lennart Palm Från gravvalvsvarligt till dödskul Läs mer / Boka
B. 
16.00-16.45 Folke Elbornsson Gammaldags Husförhör Läs mer / Boka
C. 
16.00-16.45 Inga von Corswant-Naumburg Riddarhuset som kunskapskälla i släktforskningen Läs mer / Boka

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.