Föreläsningar lördag 24 augusti 2019

Sal A  Kongressalen  Plan 4/vån 2
Sal B  Chanel/Prada plan 7/vån 5
Sal C  Tacitus plan 5/vån 3

A. 11.00-11.45 Ted Rosvall SHERLOCK TEDS SVÅRASTE FALL. Elementärt!
B. 11.00-11.45 Lennart Wasling Borås – en uppstad av 3:dje klassen. Utmärkande drag i stadens framväxt.
C.
11.00-11.45 Mariia Mähler Riksarkivet – analogt och digitalt

A. 12.15-13.00 Michael Lundholm Källkritik 
B.
12.15-13.00 Jenny Gustafsson Urmakarens notsamling
C.
12.15-13.00 Anna-Lena Hultman Gårds- och bygdeforskning

A. 13.30-14.15 Niklas Hertzman Arkiv Digital – Nya möjligheter 
B.
13.30-14.15 Thomas Småberg Kvinnor – makt och ritualer. Politisk kultur i 1300 – och 1400 -talets Skandinavien
C.
13.30-14.15 Christian Kirchner Många möjligheter finns men tålamod behövs, forskning i tyska kyrkböcker 

A. 14.45-15.30 Tomas GH Johansson Var kommer ditt DNA ifrån? 
B.
14.45-15.30 Kari-Matti Piilahti Släktforskningen i Finland: arkiv och digitalisering 
C.
14.45-15.30 Lotta Åberg-Brorsson Nyfiken på släktingar eller debatter i riksdagen 1521-1970? Från reformationen till kvinnliga präster

A. 16.00-16.45 Lennart Palm Från gravvalvsvarligt till dödskul
B. 
16.00-16.45 Folke Elbornsson Gammaldags Husförhör
C. 
16.00-16.45 Inga von Corswant-Naumburg Riddarhuset som kunskapskälla i släktforskningen

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.