Folke Elbornsson
f.d. kyrkoherde och prost i Slöta – Falköpings Kommun

Gammaldags Husförhör
Folke Elbornsson berättar först om bakgrunden till husförhören och om lagen om husförhör. Sedan håller han ett husförhör, som han tänker sig att det gick till på 1800-talet. Ingen behöver vara ängslig för att få frågor. Folke delar ut “bud” som frågor till några som är med.  De får alltså läsa innantill.
Lagen om husförhör med åliggande för prästen att upprätta husförhörslängd – gör att Sverige har världens äldsta folkbokföring: till glädje för alla släktforskare!

Lördag 24 augusti kl. 16.00 – 16.45  Sal B  Chanel/Prada Vån 5

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.