Christian Kirchner
Dipl.-Archivar, Tyskland

Många möjligheter finns men tålamod behövs – forskning i tyska  kyrkböcker
Kyrkböckerna är den viktigaste primärkällan för släktforskare i Tyskland men det behövs en introduktion p g a av regionala skillnader. “Var finns vilka  kyrkböcker?”, “Ligger de på nätet?”, “Vilka sorter finns?” eller “Vilken information innehåller de?” är de vanligaste frågorna från nybörjare. Följ med på vägen genom historien i den mest spännande typen av alla källor. Se vad prästerna har överlämnat till oss i mer än 500 år.

Lördag 24 augusti 13.30 – 14.15  Sal C Tacitus  Vån 3

 

 

Släktforskardagarna 2019 Borås arrangeras av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, ArkivDigital och värdstaden Borås. Kontakt: admin@sfd2019.se.